Jak powstaje toner? Cykl życia wkładu drukarki laserowej

06 lutego 2018r.

Producentów tonerów można podzielić na dwie kategorie - producentów zupełnie nowych wkładów oraz producentów tonerów regenerowanych, którzy dają wkładom do urządzeń laserowych tzw. "drugie życie".

Produkcja nowego tonera obejmuje etap produkcji chemicznego wypełnienia tonera oraz elementów konstrukcyjnych. Kiedy składowe części tonera są gotowe, przygotowuje się z nich gotowy produkt. Wydaje się, że to już koniec - a to w zasadzie dopiero początek.

Kontrola jakości

Toner złożony na linii produkcyjnej przez maszyny, przy niewielkim udziale pracowników, zostaje poddany kontroli jakości. Ma ona niezwykle istotne znaczenie. Po pierwsze, sprawdza się parametry techniczne i fizyczno - chemiczne - muszą odpowiadać normom obowiązującym danego producenta. W przeciwnym razie produkty nie mogą wejść na rynek. Po drugie, trzeba zbadać, czy nie mają widocznych wad, które powstały w procesie produkcji. Dopiero wtedy toner może zostać zapakowany.

Opakowania

Tonery muszą być odpowiednio zabezpieczone podczas transportu. Producent zapewnia, że wkłady do drukarek laserowych będą właściwie zapakowane - w foliowe opakowanie oraz w papierowy kartonik z informacją o produkcie.

Transport

Właściwie zapakowane tonery trafiają do hurtowni i detalicznych sprzedawców. Po jednokrotnym zużyciu tonera przez klienta - konsumenta lub przedsiębiorcę, wkład może ponownie trafić na taśmę produkcyjną, ale już do innego producenta.

Regeneracja tonera

Regeneracja tonera rozumiana jako jego ponowne wypełnienie jest usługą świadczoną przez serwisy zajmujące się naprawą i konserwacją drukarek. Dzięki temu konsument lub przedsiębiorca nie musi kupować nowego tonera - płaci za regenerację. Niemniej regenerowane tonery są też oferowane przez producentów wkładów.

Regenerowanie tonera polega na rozmontowaniu i oczyszczeniu tonera. Poddaje się je wstępnej selekcji (czy nie są na tyle zużyte lub uszkodzone, że nie można ich ponownie użyć). Po ocenie stopnia zużycia poszczególnych części i możliwości ich ponownego wykorzystania w cyklu produkcji montuje się toner używając częściowo starych, a częściowo zupełnie nowych elementów. Zazwyczaj regenerowane tonery mają nowe listwy podające i czyszczące, chip, wałek światłoczuły i oczywiście - proszek barwiący nośnik. Tonery regenerowane także są poddawane kontroli jakości, oznaczane numerem serii i pakowane w karton.